True ruby

True Ruby

 

 

 

Team credits:

Photographer, Style || July Preobrazhencki

Model || Regina Goretaya

 

Поделиться: