#Zen garden

bold look-01

bold look-02

bold look-03

bold look-04

bold look-05

Team credits:
Photographer || Vadim Zamesov @v_zamesov
Model & Style || Aysha Temerbekova @aysha_temerbekova
Muah || Elena Kirilyuk @lena_kirilyuk
Поделиться: