#Lightness

#Lightness

 

 

 

 

Team credits:
Photographer || Sergey Somsikov @somsikoff

Model, MUAH || Anastasia Novikova @teffiee.e

Stylist || Elena Kazakova @veterstyle

Поделиться: